Futura Neo - Novatop

Futura Neo

Domesi Concept House dient zur Vermietung.
Entwurf: Prodesi
Umsetzung: Domesi
Foto: Quelle Prodesi/Domesi)
Konstruktion: NOVATOP